Home

සාමාන්‍ය පෙළ බහුවරණ

2016 වසරේ සිට නව විෂය නිර්දේශයට අදාළ පසුගිය සාමාන්‍ය පෙළ විභාග වල බහුවරණ ප්‍රශ්න පත්‍ර සියල්ල පිළිතුරු සමඟ.

ඇතුළු වන්න..